Impressum

Vydavatel stránek: VETO ECO s.r.o.

Jednatel společnosti: Petr Böhm
Sídlo společnosti: Sportovců 520, 27204 Kladno
Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, Vložka 66444
DIČ: CZ25254910

Webové stránky společnosti VETO ECO s.r.o. byly velmi pečlivě sestaveny,  přesto nemůže VETO ECO s.r.o. ručit za bezchybnost a přesnost obsažených informací. Jakákoliv ručení za škody jsou vyloučena, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti společnosti VETO ECO s.r.o..

VETO ECO s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv podle svobodného uvážení a bez předchozího oznámení měnit obsah svých webových stránek.

Webové stránky VETO ECO s.r.o. obsahují linky k jiným webovým stránkám. Společnost VETO ECO s.r.o. není zodpovědná za strategii ochrany údajů a obsah těchto webových stránek.

Autorská práva: Copyright VETO ECO s.r.o.. Všechna práva vyhrazena.

Texty, ilustrace, grafika, zvuky, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na internetových stránkách VETO ECO s.r.o., jsou předmětem autorských práv a ostatních ochranných zákonů. Obsah těchto stránek nesmí být bez svolení VETO ECO s.r.o. zkopírován, distribuován, upravován nebo zpřístupněn třetím stranám pro komerční použití. Některé z ilustrací na těchto stránkách mohou být předmětem autorského práva třetích osob.

© VETO ECO s.r.o., používáme WordPress