Historie

Společnost VETO ECO s.r.o. navázala na činnost firmy Pavel Petráček VETO, která byla založena již v roce 1992 s cílem propagovat sóju jako potravinu s výborným vlivem na lidské zdraví a s cílem vyrábět a prodávat v naší zemi v té době úplně neznámou potravinu: tofu. Za tím účelem byly vybudovány výrobní prostory a nakoupená špičková japonská technologie pro výrobu tofu. Samotné zahájení výroby probíhalo pod dohledem japonského odborníka, který měl za úkol seřídit technologii a nás zasvětit do tajů tradičních japonských postupů výroby tofu.

Po období plném učení, nových zkušeností, úspěchů, ale někdy i nezdarů a boje proti předsudkům můžeme s radostí říct, že tofu je dnes potravinou široce známou a dostupnou. Také si dovolíme tvrdit, že z nás se stali odborníci v oblasti výroby tofu, což se projevuje ve vysoké a  dlouhodobě stálé kvalitě tofu značky VETO.

Již záhy po zahájení výroby se pro velký zájem zákazníků dostaly do výroby také další tofu výrobky jako paštika či karbanátky. Později jsme zahájili výrobu rostlinných salámů, v té době unikátní novinky na českém trhu. Směrem inovací jsme také napřeli své síly v dalším vývoji společnosti a dnes nabízíme více než 50 druhů výrobků. Některé z nich jsou vyráběny unikátními výrobními postupy a patří mezi špičkové výrobky v této kategorii v Evropě. Většina z našich výrobků vyžaduje před konzumací jen minimální úsilí na přípravu. I díky tomu jsou naše výrobky tak oblíbené, že si našly cestu i do prodejních sítí obchodních řetězců. Spolupráce s tak velkými partnery byla spojena s novými požadavky na kvalitu výrobků, jejich balení a také na flexibilitu jejich výroby. Všem náročným požadavkům jsme dostáli a dlouhodobě spolupracujeme se silnými partnery v ČR i v zahraničí.

Nezbytným předpokladem udržení vysoké kvatlity našich produktů je pečlivý výběr vstupních surovin. Za samozřejmé považujeme zpracování výhradně sóji, která není geneticky modifikována.

Používáme co nejvíce surovin v přirozeném stavu a vyhýbáme se složitým výrobním procesům tak, aby ve výrobcích zůstalo zachováno co nejvíce přírodních látek. Zásadně nepoužíváme konzervanty, umělá barviva a aromata, ani další látky, které by zatěžovaly lidský organismus. Naopak snažíme se kombinovat sóju s dalšími výjimečnými rostlinnými surovinami, nejčastěji s pohankou, která ji výborně doplňuje.

Znalosti a dovednosti staré tisíce let spojujeme s moderní technikou a budujeme provoz, který vyhovuje náročným evropským normám. Výroba probíhá v rámci systému kontroly kritických bodů (HACCP), který máme od roku 2011 certifikovaný podle směrnic IAF a podléhá nezávislému auditu. Nad dodržováním pravidel ekologické výroby bdí společnost KEZ, která nám udělila certifikát pro biovýrobu.

To vše je hodně práce, ale děláme to pro radost ze zdraví.

© VETO ECO s.r.o., používáme WordPress